Voorwaarden & condities

Duw- en sleepvaartbedrijf Touwslager B.V. treedt uitsluitend op als bemiddelaar.

Bij aanvang huur en/of transport, beschouwen wij de onderstaande voorwaarden als door u geaccepteerd en ondertekend. Alle duw-, sleep- en assistentiewerkzaamheden, uitgevoerd via onze bemiddeling, geschieden uitsluitend op de navolgende condities:
  1. het duwen, slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan drijvende voorwerpen als bakken, bokken, pontons, kraanpontons, elevators, zuigers, baggermolens enz. op de bepalingen van de ‘Algemene Sleepconditiën 1946’ (slepen en duwen aannemers materieel)
  2. het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan schepen, die bestemd zijn regelmatig de zee te bevaren, op de bepalingen van de ‘Nederlandse Sleepconditiën 1951’.
  3. het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan alle andere schepen op de bepalingen van de ‘Sleepconditiën 1965’. (slepen en assisteren sleepschepen)
  4. het duwen van en het verlenen van alle andere diensten aan traditionele duwbakken, niet in bagger- en aannemingswerk, op de ‘Algemene Duwconditiën 2004’  (duwwerk traditionele duwbakken)
Van toepassing bij huur/verhuur van duw- en sleepboten voor duw-, sleep- en assistentiewerkzaamheden bij bagger- en aannemingsbedrijven zijn de: ‘Huurvoorwaarden bagger- en aannemingswerken 1994’.

Van toepassing voor het huren van duwbakken het ‘Algemene Duwbakken verhuurcontract’ laatste editie.

Betaling:

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dient betaling van onze facturen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Deze condities en voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam

Voorwaarden & condities

Duw- en sleepvaartbedrijf Touwslager B.V. treedt uitsluitend op als bemiddelaar.

Bij aanvang huur en/of transport, beschouwen wij de onderstaande voorwaarden als door u geaccepteerd en ondertekend. Alle duw-, sleep- en assistentiewerkzaamheden, uitgevoerd via onze bemiddeling, geschieden uitsluitend op de navolgende condities:
  1. het duwen, slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan drijvende voorwerpen als bakken, bokken, pontons, kraanpontons, elevators, zuigers, baggermolens enz. op de bepalingen van de ‘Algemene Sleepconditiën 1946’ (slepen en duwen aannemers materieel)
  2. het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan schepen, die bestemd zijn regelmatig de zee te bevaren, op de bepalingen van de ‘Nederlandse Sleepconditiën 1951’.
  3. het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan alle andere schepen op de bepalingen van de ‘Sleepconditiën 1965’. (slepen en assisteren sleepschepen)
  4. het duwen van en het verlenen van alle andere diensten aan traditionele duwbakken, niet in bagger- en aannemingswerk, op de ‘Algemene Duwconditiën 2004’  (duwwerk traditionele duwbakken)
Van toepassing bij huur/verhuur van duw- en sleepboten voor duw-, sleep- en assistentiewerkzaamheden bij bagger- en aannemingsbedrijven zijn de: ‘Huurvoorwaarden bagger- en aannemingswerken 1994’.

Van toepassing voor het huren van duwbakken het ‘Algemene Duwbakken verhuurcontract’ laatste editie.

Betaling:

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dient betaling van onze facturen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Deze condities en voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam
Nederlands